REGULAMIN SKLEPU

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sciekowekratki.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.sciekowekratki.pl jest prowadzony przez firmę:

QPIEC.COM
ul. Wolności 117, 58-260 Bielawa
NIP: 882-152-92-20
REGON: 890704507

Wpis do Ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 7407/2009 prowadzony przez Burmistrza Miasta Bielawa

3. Adres do korespondencji:

QPIEC.COM
ul. Wolności 117, 58-260 Bielawa
tel.:
+48 74 667 12 45
tel. kom.: +48 602 435 898
e-mail: biuro@qpiec.coml

4. Zakup w sklepie internetowym www.sciekowekratki.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. PROCEDURA REALIZACJI ZAMÓWIEŃ, PRAW KONSUMENTA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk „Zamówienie”.
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta będą realizowane następnego dnia roboczego.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia firma QPIEC.COM zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu), nie będą rozpatrywane.

10. Firma QPIEC.COM zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.sciekowekratki.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

12. Firma LAF-POLSKA wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT, należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

13. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.) Złożenie oferty jest równocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji zamówienia i kontaktu sklepu z klientem. Z chwilą ustawienia przez naszych pracowników statusu W TRAKCIE REALIZACJI dla danej oferty, zostaje ona przyjęta i zamówienie jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży z naszą firmą.

14. Zamówione towary Kupujący może odebrać w siedzibie firmy. Koszt dostawy kurierskiej i pobrania pocztowego pokrywa zamawiający. Formalności związane z rozliczeniem, załatwiane są zawsze w sposób uprzednio uzgodniony z Kupującym.
15. Termin realizacji uzależniony jest od tego, czy wybrany towar jest w magazynie. Staramy się mieć zawsze dostępne najpopularniejsze produkty, tak byście Państwo mogli je dostać najszybciej jak to tylko możliwe. W przypadku braku towaru w magazynie, zawsze Państwa informujemy o tym fakcie i uzgadniamy odpowiedni termin dostawy.

16. W przypadku zauważenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub zauważenia braków w przesyłce wielopaczkowej prosimy o nieotwieranie przesyłki i odmowę odebrania. Kurier sporządzi wówczas protokół i zwróci paczkę do nadawcy a Państwo otrzymają nową przesyłkę.

17. W przypadku zauważenia niezgodności zamówienia z dostarczonym towarem lub jego niepełnowartościowości, klientowi przysługuje możliwość żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy po wykryciu wady bez konieczności żądania w pierwszej kolejności wymiany lub naprawy rzeczy,.
18. Zgodnie z ustawą z 02.03.2000 o ochronie praw konsumenta, macie Państwo prawo do rezygnacji z zakupu i zwrotu towaru, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

19. Dane osobowe konsumenta są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Konsumentem.

20. Klient ma wgląd do swoich danych, może je aktualizować, uzupełniać lub usuwać.

21. Dane obowiązkowego zgłoszenia do GIODO nr księgi: 47920114

22.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26 stycznia 2014.

23. Niniejszy Regulamin nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż te związane z umową sprzedaży, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.

III. PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Sklep www.sciekowekratki.pl odpowiada za wady fizyczne i prawne Towarów, zgodnie z obwiązującymi przepisami w tym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121) oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827).

2. W szczególności sklep odpowiada za niezgodności Towaru z prezentowaną ofertą.

3. Konsument, który zawarł umowę na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

4.   Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5.   W przypadku reklamacji  prosimy o odesłanie Towaru w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym oryginałem dowodu zakupu i opisem reklamacji, na adres Qpiec.com ul. Wolności 117, 58-260 Bielawa z dopiskiem „REKLAMACJA”

6.   Sklep www.sciekowekratki.pl  rozpatrzy reklamacje w ciągu 7 dni od dnia otrzymania reklamacji.

7.   W przypadku uznania reklamacji, towar wadliwy zostanie, stosownie do woli Konsumenta, naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) lub wymagało by to nadmiernych kosztów, wówczas po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem, zostanie zwrócona Klientowi równowartość ceny Towaru lub obniżona cena na inny satysfakcjonujący towar.

8.   Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres email: biuro@sciekowekratki.pl

9.   Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną (np. problemy z rejestracją konta) prosimy zgłaszać na adres biuro@sciekowekratki.pl

10. Dodatkowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresami internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Informacje te są również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

11. Powyższe procedury i możliwości reklamacyjne nie ograniczają dochodzenia na drodze sądowej.