Informacja RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest LAF-Polska ul. Wolności 117, Bielawa 58-260, +48 602 435 898, biuro@laf-polska.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest  realizacja umowy pomiędzy Tobą a LAF-Polska (świadczenie jednorazowej usługi), a jej wykonanie bez tych danych jest niemożliwe.

Twoje dane będą przechowywane i przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji wymienionych wyżej celów i obowiązków ustawowych.

Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, z tym, że usunięcie bądź ograniczenie możliwe jest tylko gdy nie narusza to obowiązków LAF-Polska np. archiwizacji dokumentów księgowych.

W celu wykonania umowy i wyłącznie w zakresie w jakim jest to konieczne, LAF-Polska przekaże Twoje dane osobowe innym administratorom.

W razie zastrzeżeń co do przetwarzania danych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.